สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

การให้บริการอย่างมืออาชีพโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมาย ทีมของเราที่ AYW ประกอบด้วยบุคลากรที่มากความสามารถ ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับประสบการณ์ระดับมืออาชีพ

ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก

เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ AYW จะต้องให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเหนือสิ่งอื่นใด นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้รับความไว้วางใจและมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีต่อลูกค้าในทุกโอกาสที่เราได้รับ

แนะนำการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านมุมมองเชิงกลยุทธ์

AYW ให้ความสำคัญกับวิธีการที่ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังต้องมีประสิทธิภาพในระยะยาวด้วย ดังนั้นเราจึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกยุคสมัย

บริการระดับมืออาชีพ

บริการระดับมืออาชีพ

ในฐานะที่เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีโซลูชั่น บริษัท เอ วาย ดับบลิว คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงให้บริการรวบรวมกระบวนการการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและ ยืดหยุ่นที่สุดมีความคล่องตัว รวดเร็ว ปลอดภัย และคุ้มค่า

 

บริการระดับมืออาชีพของเราประกอบด้วย

 • การออกแบบระบบ (System Design)
 • การวางโครงสร้างระบบ (Solution Architecture)
 • การบริหารงานโครงการ (Project Management)
 • บริการติดตั้งระบบ (Implementation Services)

ด้วยทีมงานที่มีทักษะ และประสบการณ์ระดับมืออาชีพทำงานร่วมกับวิศวกร และช่างเทคนิค AYW ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจสถานะปัจจุบันของระบบเทคโนโลยีทางธุรกิจ และช่วยให้มั่นใจว่าระบบนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของลูกค้า

บริการให้คำปรึกษา

เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก และแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการสร้างความเข้าใจร่วมกันในเรื่องของคู่แข่งทางธุรกิจ ตั้งเป้าหมายในอนาคต แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทางเทคโนโลยี

 

บริการให้คำปรึกษาของ AYW ประกอบด้วย

 • วางแผนแก้ไขปัญหา
 • วางแผนและดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
 • รายงานผลสำเร็จ

บริการสนับสนุนการซ่อมบำรุง

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีด้านการบริการสนับสนุนการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีในประเทศไทย ทำให้บริษัท AYW Corporation มีเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ของลูกค้าและด้วยความช่วยเหลือจากทีมวิศวกรรับการรับรอง ทำให้เรามีอุปกรณ์ครบครัน เราจึงพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของลูกค้า

 

บริการสนับสนุนการซ่อมบำรุงของเรา ประกอบด้วย

 • บริการอะไหล่ทดแทน
 • บริการวางโครงร่าง
 • บริการสายด่วน 24 ชั่วโมง
 • บริการสนับสนุนระยะไกลสำหรับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 • บริการสนับสนุนนอกสถานที่

บริการด้านการจัดการ

AYW บริการการจัดการอย่างเต็มรูปแบบให้ลูกค้ามีตัวเลือกในการจัดจ้างบุคคลภายนอก มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ โดยเสนอรูปแบบทางธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่การจัดการโครงสร้างพื้นฐานระยะไกล ไปจนถึงบริการการจัดการในพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจว่า AYW ได้มีการวางแผนเพื่อรองรับปัญหาต่างๆ สำหรับลูกค้าเสมอ

 

บริการการจัดการของเราประกอบด้วย

 • โทรทัศน์วงจรปิด LAN, WAN, Server, CCTV, VOIP และ PBX
 • ระบบความปลอดภัยและ vpn ความพร้อมของเครือข่าย และเพื่อลดระยะเวลาเมื่อเครื่องหยุดทำงาน

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะช่วย ส่งเสริมความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยี ในบริษัทของคุณ สนับสนุนการจัดการเครือข่ายและเพิ่มทรัพยากรด้านเทคโนโลยี ภายในบริษัท เพื่อให้ความสำคัญกับปัญหาทางกลยุทธ์ของธุรกิจ

คำบอกต่อจากลูกค้า