โทรคมนาคม

สถานีทวนสัญญานในระบบเชื่อมโยงเครือข่ายนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เรามีระบบรักษาความปลอดภัยจากผู้บุกรุก โดยระบบสัญญาณเตือนที่ส่งสัญญาณจากระดับล่าง (กล้อง และระบบตรวจจับ) ไปยังระบบเพื่อประมวลและแจ้งเตือน


Solution for Telecommunication