อาคาร

AYW เล็งเห็นว่านอกจากโครงสร้างที่เป็นหัวใจของตัวอาคารแล้วนั้นระบบภายในอาคารก็นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น