ธุรกิจการบริการ

ธุรกิจการบริการนอกจากจะต้องคำนึงความสำคัญด้านการบริการลูกค้าแล้วนั้น ระบบเทคโนโลยีภายในองค์กรก็นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การบริการของคุณมีมาตราฐานและคุณภาพมากขึ้น